Raudpuur

 

Rajakaamerat on võimalik paigutada ükskõik millisesse asukohta. Juhul kui rajakaamera paigutatakse kohta, mis on väga eraldatud ja on oht, et kõrvalised isikud on võimelised rajakaamerat lõhkuma või varastama, siis sellisel juhul on soovitatav rajakaamera ümbritseda metallist turvapuuriga.  Raudpuur ümbritseb rajakaamerat, mis võimaldab rajakaamerat kaitsta varaste ja vandaalide eest - raskendab rajakaamera varastamist.

Raudpuuri terase paksuseks on 3mm ning on olemas tabaluku avad - kolm ava. Lisaks on võimalik raudpuuri lukustada trossiga. Kindlasti tuleb raudpuur kinnitada trossiga ümber puu või mõne muu objekti selliselt, et varastel ei oleks võimalik raudpuuri endaga kaasa võtta.

Komplekt ei sisalda tabalukke, trossi ega muid kinnitus- ja lukustusvahendeid.